Saturday, 24 June 2017

Londoni Eesti Seltsi võtab kokku põneva hooaja 2016/2017


Londoni Eesti Selts võtab hooaja kokku!

Londoni Eesti Seltsi 2016/2017. hooaeg on lõpusirgel. See oli taaskord tegevusrohke ning huviküllane. Aasta 2017 tegi eriliseks Seltsi suuremad võimalused ürituste korraldamiseks, sest saadi toetust eesti kultuuritegelaste transpordikulude katteks.* Toimus kohe päris mitu harukordset ja esmakordset eesti kultuuriüritust ning tegevust.

Veebruaris korraldati koostöös eestlased Dublinis ühingu eestvedajaga tuur Londonis ja Dublinis teatrile R.A.A.A.M. etendusega „Fenomen“. Artikkel! Intervjuu! Märtsis külastas Londoni Eesti Maja näitleja ja eesti kultuuritegelane Ene Rämmeld ning koos vaadati ka filmi „Libahunt“. Aprillis tulid aga oma kuludega hoopis Londonisse esinema kuus vahvat naist naisansamblist MESI, kes andsid ühel pühapäeval kontserdi kohe kahes kohas jutti. 

Maikuus korraldati koostöös Eesti Abistamise Komiteega (EAK) emadepäeva (artikkel), kus esines Eestist ainuke lastele lugusid mängiv ansambel TÄNA OLEN LAPS. Esmakordselt toimus üle mitme dekaadi ka lastekontsert, kus andekad lapsed said oma oskusi laval näidata laulu ja klaverimänguga. Video! Pildid! Juunis on kohe-kohe tulekul jaanipäev, mille korraldame koostöös Eesti Guildiga ja Eesti Kool Londonis. Jaanipäev on juba aastaid olnud üks rahvarohkeimaid üritusi, kuhu tullakse lõket nautima ja eesti salateid ning šašlõkki mekkima. Traditsiooniliselt tehakse sportmänge suurtele ja väikestele. Kohalikud eesti koorid ja rahvatantsijad saavad oma oskusi näidata ning rahvaga koos töötubasid läbi viia. See on pidu eestlastele, kuid samuti eesti kultuuri tutvustav päev kohalikele elanikele. Pilte möödunud jaanist siin.

Kevadhooajal sai ka abis käidud. Selts oli abiks EAK traditsioonilisel  kevadlõunal aprillis ja mai lõpus Eesti Maja läbi viidud  üritusel, kus briti sõduritele tutvustati eesti kultuuri. Pildid! Artikkel! VIDEO! 
Teiste tegemistest Londonis! 21. mail tähistas EELK oma auväärset 70.juubelit Rootsi kirikus. Tulekul on veel Balti Nõukogu poolt korraldatav küüditamise mälestusteenistus Piccadillyl St. Jamesi kirikus 11. juunil. 


Londoni Eesti Seltsi all tegutsevad ka aastal 2011 taasalustatud toredad rühmad: segakoor ja rahvatantsurühm. Mõlemad käivad regulaarselt Eesti Majas proove tegemas ja esinemas nii eestlastele kui ka kohalikule publikule.

Rahvatantsurühm esines ja tegi töötubasid kõikidel seltsi üritustel: jõulupidu, EV aastapäev (pildid!) ja esineb ka jaanipäeval. Lisaks võeti osa „Dance Around the World“ festivalist sügisel, rahvusvahelisest tantsupäevast 29. aprillil, kus tantsiti ERRSi konkursi tarbeks tantsu "Oige ja vasempa" VIDEO!  ning esineti Bathway teatrilaval päris oma 20-minutilise kavaga. VIDEO! Mais sõideti  Ungari veini- ja folkfestivalile(VIDEO!) Szegedissse, kus teiste eesti rahvatantsijatega üheskoos esindati Eestit. Artikkel! Kõik lisaüritused korraldas tantsijatele Estonian Folks, mis on vastloodud eesti rahvatantsu harrastajate rühmitus, et anda võimalus kõikidele tantsuhuvilistele ühineda üle Euroopa töötubade ning esinemiste eesmärgil.


Londoni Eesti Seltsi segakoor esines eestlastele EV aastapäeval ja harjutab juba küüditamisjumalateenistusel esinemist koos läti ja leedu kooriga. Siis lauldakse ühiselt iga maa keeles üks laul. Koor käis ka Kõlavöö (ETV video) üritusel Amsterdamis, kus ühineti väliseesti kooridega. Detsembris olid erinevad esinemised Londonis kohalikele elanikele.
Sel kevadel alustas Londonis üks uudne tegevus:  loodi Londoni eesti naiskammerkoor. Lauldi juba emadepäeval ja plaanitakse esineda jaanipäeval. Kaua aega tegutsenud REE-koor (rahvusvaheline eestlaste eksperimentaalkoor) esines aga eestlaste jõulupeol ja planeerib ühineda kõigi lauljatega jaanipeol.

Mis veel?

Eesti Seltside eestvedajate koosolemisest EKSÜ suvepäevadel aastal 2016 augustis arenes välja huvitav koostöö Londoni Seltsiga. ERM aastaraamatusse kirjutati ülevaatlik artikkel seltsi tekkest peale Teist maailmasõda Londonis ja lisaks lühiülevaade tänapäeva tegevustest. Artikkel valmis tihedalt suheldes ja konsulteerides Inglismaa Eestlaste Ühingu (IEÜ)  kauaaegsete eestvedajatega ning Eesti Hääle väljaandjatega. Suureks abiks oli ERM aastaraamatu toimetus.


Valmimas on Seltsi eestvedajate kauaaegne unistus – jäädvustatakse Seltsi arhiivi ja Eesti Rahvusarhiivi üle poole sajandi eestlust aktiivselt alal hoidnud LESi auliikmed: kauaaegne Eesti Abistamise Komitee perenaine proua Ida Lemsalu ja kauaaegne eesti rahvatantsu eestvedaja Londonis pr Aili Eistrat. Kumbki proua on toimekas ja tegus tänapäevani. Nende unikaalne energia, positiivsus ja eestimeelsus, kuid ka sõjamälestused, said kenasti videolindile talletatud. Projekt on andnud lisaks ka võimaluse lähemalt uurida eesti rahvatantsu ja rahvariiete ajalugu Londonis. Arhiivi teostus sai võimalikuks tänu Eesti Rahvusarhiivi abile ja tublidele vabatahtlikele. Loe siit!


Igast üritusest on jäänud kaunis mälestus, iga kohtumine on andnud jõudu ja indu, iga tutvus on olnud kui uus aas, millest on kootud järgmine ja järgmine ning tulemuseks saame imelise salli, mis pidevalt pikeneb ja täieneb.   Eestlaste kogukond  on kui see kaunis sall imepärase mustriga. Igaüks panustab omal moel ja viisil. Kõik tegevused on läbi viidud tänu vabatahtlike väsimatule tööle ning abile.  Me oleme meeletult tänulikud kõikidele, kes eestlusele kaasa aitavad, sest ühiselt oleme me üks kokkuhoidev pere võõrsil suures linnas. Meie südamed on ikka Eestimaaga.

Järgmine hooaeg tuleb EV100 lainel ning uued ning veelgi põnevamad projektid ootavad ees.


Kaunist suve soovib,
Londoni Eesti Selts
Facebook! Leia meid Instragamis @londonieestiselts!


Seltsi sündmused võttis kokku Evelin Siilak, LES esinaine


*LES’i projekt on seotud eesti kultuuri toomisega Londonisse aastal 2017 ning saadakse toetust eesti kultuuriegelaste transportkulude tarvis Eesti Vabariigi Kultuuriministeeriumi ja väliseesti kultuuriühingute konkursi läbiviija Integratsiooni ja  Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed (MISA) poolt seoses rahvuskaaslase programmiga.

No comments:

Post a Comment